Informatie over Azure-facturering

Voltooid

Met Azure betaalt u alleen voor wat u gebruikt. U ontvangt een maandelijkse factuur met betaalinstructies. U kunt uw factuur onderverdelen in begrijpelijke regelitems en voldoen aan uw behoeften voor het bijhouden van uw budget en kosten. U kunt meerdere facturen instellen. Laten we eens kijken hoe dit werkt.

Azure-abonnement

Wanneer u zich aanmeldt, wordt standaard een Azure-abonnement gemaakt. Een Azure-abonnement is een logische container die wordt gebruikt voor het inrichten van resources in Azure. Het abonnement bevat informatie over al uw resources, zoals virtuele machines (VM's), databases, enzovoort. Wanneer u een Azure-resource maakt zoals een virtuele machine, identificeert u het abonnement waartoe deze behoort. Tijdens het gebruik van de VM wordt het gebruik gecombineerd en maandelijks gefactureerd.

Extra Azure-abonnementen maken

Mogelijk wilt u extra abonnementen maken voor het beheer van resources of facturering. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om extra abonnementen te maken om het volgende te scheiden:

  • Omgevingen: Bij het beheer van uw resources kunt u ervoor kiezen om abonnementen te maken om afzonderlijke omgevingen in te stellen voor ontwikkeling en testen, beveiliging of om gegevens te isoleren met het oog op naleving. Dit is met name handig omdat de toegangscontrole van resources plaatsvindt op abonnementsniveau.
  • Organisatiestructuren: U kunt abonnementen maken in overeenstemming met verschillende organisatiestructuren. U kunt bijvoorbeeld een team beperken tot goedkopere resources, terwijl de IT-afdeling een volledig assortiment krijgt. Met dit ontwerp kunt u de toegang beheren en controleren tot de resources die gebruikers binnen elk abonnement inrichten.
  • Facturering: Mogelijk wilt u ook extra abonnementen maken voor het beheer van facturering. Omdat kosten eerst worden gecombineerd op abonnementsniveau, wilt u misschien abonnementen maken om kosten te beheren en bij te houden op basis van uw behoeften. Mogelijk wilt u een abonnement maken voor uw productieworkloads en een ander abonnement voor uw ontwikkel- en testworkloads.

Mogelijk hebt u extra abonnementen nodig vanwege:

  • Abonnementslimieten: Abonnementen zijn gebonden aan enkele vaste beperkingen. Zo is het maximum aantal Express Route-circuits per abonnement 10. U dient met deze limieten rekening te houden bij het maken van abonnementen op uw account. Als het binnen bepaalde scenario's nodig is om deze limieten te overschrijden, zijn er mogelijk extra abonnementen nodig.

Facturering aanpassen aan uw behoeften

Als u meerdere abonnementen hebt, kunt u deze ordenen in factuursecties. Elke factuursectie is een regelitem op de factuur waarop de kosten van die maand worden weergegeven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u één factuur voor uw organisatie nodig hebt, maar dat u de kosten wilt indelen per afdeling, team of project.

Afhankelijk van uw behoeften kunt u meerdere facturen opstellen binnen dezelfde factureringsrekening. Hiervoor maakt u extra factureringsprofielen. Elk factureringsprofiel heeft eigen factuur- en betalingsmethoden.

De volgende diagram geeft een overzicht van de manier waarop de facturering is gestructureerd. Als u zich al eerder hebt aangemeld voor Azure of als uw organisatie beschikt over een Enterprise Agreement, is de facturering mogelijk anders opgesteld.

Diagram met een overzicht van de factureringsstructuur, met een factureringsrekening bovenaan, tot verschillende Azure-abonnementen.

Bovenste laag is een enkele factureringsrekening en vervolgens gesplitst in twee factureringsprofielen die facturerings- en betalingsmethoden hebben. Vervolgens wordt elk profiel gesplitst in twee factuursecties (vier in totaal), die op hun beurt weer worden gesplitst in twee Azure-abonnementen (acht in totaal).