Werkruimten maken en beheren in Power BI 

Gevorderd
Gegevensanalist
Power BI
Microsoft Power Platform

In deze module wordt uitgelegd hoe u rapporten en gegevenssets kunt delen met uw gebruikers en hoe u een implementatiestrategie ontwerpt die zinvol is voor u en uw organisatie. Verder leert u over gegevensherkomst in Microsoft Power BI.

Leerdoelen

In deze module wordt het volgende behandeld:

  • Een rapport of dashboard distribueren.
  • Gebruik en prestaties bewaken.
  • Een strategie voor de ontwikkelingslevenscyclus aanbevelen.
  • Problemen met gegevens oplossen door de herkomst van gegevens weer te geven.
  • Gegevensbescherming configureren.

Vereisten

Geen