Certificaatvereisten

Voltooid

Voor implementatie moet u SSL-certificaten (Secure Sockets Layer) opgeven voor openbare eindpunten. Certificaten hebben op hoog niveau de volgende vereisten:

  • U kunt één jokertekencertificaat gebruiken of u kunt een set toegewezen certificaten gebruiken en vervolgens alleen jokertekens gebruiken voor eindpunten zoals opslag en Key Vault.
  • Certificaten kunnen worden uitgegeven door een openbare vertrouwde certificeringsinstantie (CA) of een door de klant beheerde CA.

Belangrijk

De verstrekte PKI-certificaatgegevens moeten worden gebruikt als algemene richtlijnen. Voordat u PKI-certificaten voor Azure Stack Hub aanschaft, neemt u contact op met uw OEM-hardwarepartner. Ze bieden gedetailleerdere certificaatrichtlijnen en -vereisten.