DAX-berekeningsgroepen toevoegen aan Power BI Desktop modellen

Gevorderd
App Maker
Gegevensanalist
Power BI
Microsoft Power Platform

Soms moet u mogelijk veel vergelijkbare metingen toevoegen aan uw model. Denk er bijvoorbeeld aan dat uw model metingen bevat voor verkoop, kosten en winst. Vervolgens wilt u een rapport maken met de omzet van jaar tot heden (YTD), YTD-kosten en YTD-winst, naast de omzet van vorig jaar (PY), py-kosten en PY-winst. Het toevoegen van talloze metingen kan tijdrovend zijn en kan het deelvenster Velden overzichtelijk maken met een overweldigend aantal velden. In plaats van elke YTD- en PY-meting te maken, kunt u deze metingen snel toevoegen aan uw model door een DAX-berekeningsgroep (Data Analysis Expressions) te maken.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • Tabular Editor 2 instellen.
  • Berekeningsgroepen maken.
  • Orderberekeningsitems.
  • Dynamische opmaak instellen.
  • De berekeningsprioriteit instellen.
  • Berekeningsgroepen gebruiken in rapportindelingen.

Vereisten

  • Ervaring met het ontwikkelen van Power BI-gegevensmodellen, -rapporten en -dashboards
  • Ervaring met het maken van berekende tabellen, berekende kolommen en metingen met behulp van DAX