Introductie

Voltooid

Gegevens vormen de basis van machine learning. Zowel gegevenshoeveelheid als gegevenskwaliteit zijn van invloed op de nauwkeurigheid van het model.

Als u een machine learning-model wilt trainen, hebt u toegang nodig tot de gegevens die u wilt gebruiken. Voordat u gaat experimenteren met machine learning-modellen, moet u dus de gegevensbronnen identificeren en weten welke hulpprogramma's u wilt gebruiken om de gegevens te laden en transformeren.

In deze module leert u hoe u een strategie voor gegevensopname ontwerpt voor machine learning-projecten.

Leerdoelen

In deze module wordt het volgende behandeld:

  • Identificeer uw gegevensbron en -indeling.
  • Kies hoe u gegevens wilt leveren aan machine learning-werkstromen.
  • Een oplossing voor gegevensopname ontwerpen.