Een semantisch model ontwerpen in Power BI

Gevorderd
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

Het proces voor het maken van een ingewikkeld semantisch model in Power BI is eenvoudig. Als uw gegevens afkomstig zijn uit meer dan één transactioneel systeem, kunt u voordat u het weet tientallen tabellen krijgen waarmee u moet werken. Het bouwen van een geweldig semantisch model gaat over het vereenvoudigen van de verwarring. Een star schema is één manier om een semantisch model te vereenvoudigen. In deze module leert u meer over de terminologie en implementatie ervan. U leert ook waarom het kiezen van de juiste gegevensgranulariteit belangrijk is voor de prestaties en bruikbaarheid van uw Power BI-rapporten. Ten slotte leert u hoe u de prestaties kunt verbeteren met uw semantische Power BI-modellen.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • Algemene datumtabellen maken
  • Veel-op-veel-relaties configureren
  • Kringrelaties oplossen
  • Stervormige schema's ontwerpen

Vereisten

Geen