Test uw kennis

Voltooid

Beantwoord de volgende vragen om te zien wat u hebt geleerd.

1.

Wat is de beste beschrijving van de Power BI-app voor mobiele apparaten?

2.

Alle volgende scenario's worden ondersteund door de mobiele app, met uitzondering van

3.

Welke van de volgende dingen kunt u doen in de mobiele app, maar niet in de Power BI-service?

4.

Welke van de volgende beweringen geldt niet voor de mobiele app?

5.

In de mobiele Power BI-app kunt u het volgende doen, behalve