Het hulpprogramma Windows-pakketbeheerder verkennen

Beginner
Administrator
Business User
Developer
App Maker
Network Engineer
Solution Architect
Student
Support Engineer
Windows

Stroomlijn de installatie en het onderhoud van software op uw computer met behulp van Windows-pakketbeheerder. Leg de front-endonderdelen en -opdrachten uit, de Windows-pakketbeheerder opslagplaats en hoe u een bijdrage kunt leveren aan de opslagplaats.

Leerdoelen

Na het voltooien van deze module kunt u:

  • Gebruik Windows-pakketbeheerder om het proces van het installeren, verwijderen en bijwerken van software te stroomlijnen
  • Kiezen of u de Windows-pakketbeheerder communityopslagplaats wilt gebruiken of een privÊopslagplaats wilt hosten
  • Beheer Windows-pakketbeheerder functionaliteit voor uw organisatie met behulp van groepsbeleid en de beschikbare sjablonen voor groepsbeleid Beheer

Vereisten

  • Bekendheid met basisconcepten en -terminologie zoals besturingssystemen, netwerken en gegevensverwerking
  • Mogelijkheid om software te installeren en te verwijderen op een Windows-computer
  • Mogelijkheid om opdrachten uit te voeren vanaf een opdrachtregelprompt