Installatiekopieën genereren met Azure OpenAI-service

Gevorderd
AI Engineer
Developer
Solution Architect
Student
Azure OpenAI Service
Azure

De Azure OpenAI-service bevat het DALL-E-model, dat u kunt gebruiken om originele afbeeldingen te genereren op basis van prompts in natuurlijke taal.

Leerdoelen

Aan het eind van deze module kunt u het volgende:

  • De mogelijkheden van DALL-E in de Azure OpenAI-service beschrijven
  • De DALL-E-speeltuin gebruiken in Azure OpenAI Studio
  • De Azure OpenAI REST-interface gebruiken om het genereren van DALL-E-installatiekopieën te integreren in uw apps

Vereisten

Voordat u deze module start, moet u bekend zijn met de Azure OpenAI-service. Overweeg om de module Aan de slag met Azure OpenAI Service te voltooien voordat u deze start.