Kennismaken met Power BI Desktop

Voltooid

Het idee van het maken en delen van rapporten is een abstract concept. Dit wordt concreter als u Power BI Desktop in de praktijk leert kennen. De eerste stap bestaat uit het starten en verkennen van de gebruikersinterface (UI).

In deze les gaat u:

  • Power BI Desktop starten.
  • De gebruikersinterface verkennen.

Op deze pagina wordt 'Power BI-gebruikersinterface starten en verkennen' beschreven.

 

Notitie

Als u de voorbeelden in deze module wilt volgen, downloadt u hier de Excel-voorbeeldwerkmap en importeert u deze in Power BI Desktop (Gegevens > ophalen Excel) als u dat nog niet hebt gedaan.

Power BI Desktop starten

Wanneer u Power BI Desktop start, wordt het dialoogvenster Aan de slag weergegeven. Dit bevat nuttige koppelingen naar forums, blogs en inleidende video's. Sluit dit dialoogvenster voorlopig, maar houd de optie Dit scherm weergeven tijdens opstarten geselecteerd, zodat u deze later kunt verkennen.

De omgeving voor opbouwen van het rapport verkennen

In Power BI Desktop begint u met het maken van rapporten in de rapportweergave. U werkt in vijf hoofdgebieden:

De vijf gebieden van de rapportweergave.

  1. Lint: hierin worden algemene taken weergegeven die aan rapporten en visualisaties zijn gekoppeld.
  2. Rapportweergave of canvas: hier worden visualisaties gemaakt en gerangschikt. U kunt schakelen tussen rapport-, gegevens- en modelweergave door de pictogrammen in de linkerkolom te selecteren.
  3. Tabblad Pagina's: in dit gebied onderaan de pagina kunt u een rapportpagina selecteren of toevoegen.
  4. Deelvenster Visualisaties: hier kunt u onder andere visualisaties wijzigen, kleuren of assen aanpassen, filters toepassen en velden slepen.
  5. Deelvenster Velden: hier kunt u query-elementen en filters naar de rapportweergave of naar het gebied Filters van het deelvenster Visualisaties slepen.

Tip

U kunt de deelvensters Visualisaties en Velden samenvouwen om meer ruimte te krijgen in de rapportweergave door de kleine pijl te selecteren, zoals weergegeven in de volgende schermafbeelding.

U kunt Visualisaties en Velden samenvouwen of uitvouwen.

Een visualisatie (of visual) maken

Sleep een veld uit de lijst Velden naar de rapportweergave om een visual te maken.

Sleep een veld naar het canvas van de rapportweergave om een visual te maken.

Power BI Desktop bijvoorbeeld automatisch een visualisatie op basis van een kaart gemaakt, omdat is herkend dat het veld Land geolocatiegegevens bevat.

Een rapport publiceren

Nadat u een rapport met een paar visuals hebt gemaakt, kunt u publiceren naar de Power BI-service. Selecteer op het startlint in Power BI Desktop de optie Publiceren.

Schermopname van de knop Publiceren om het rapport online te publiceren.

U wordt gevraagd u aan te melden bij Power BI. Wanneer u zich hebt aangemeld en het publiceren is voltooid, wordt het volgende dialoogvenster weergegeven. U kunt de koppeling onder Succes! selecteren, waarmee u naar de Power BI-service gaat, waar u het rapport kunt bekijken dat u hebt gepubliceerd.

Schermopname van het bericht Dat het publiceren naar Power BI is voltooid.

Een visual aan een dashboard vastmaken

Wanneer u een gepubliceerd rapport bekijkt in de Power BI-service, kunt u het speldpictogram kiezen om die visual aan een dashboard vast te maken.

De knop voor het vastmaken van een visual aan de bovenkant van elke visual.

U kunt kiezen of u de visual wilt vastmaken aan een bestaand dashboard of dat u een nieuw dashboard wilt maken.

Zie Rapportweergave in Power BI Desktop voor meer informatie.