Een webtoepassing in een container bouwen met Docker

Beginner
Ontwikkelaar
Student
Azure

Verpak een webtoepassing zodat deze als een Docker-installatiekopie kan worden geïmplementeerd en vanuit een Azure-containerinstantie kan worden uitgevoerd.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • Een Dockerfile voor een nieuwe installatiekopie van een container maken op basis van een starterinstallatiekopie uit Docker Hub
  • Bestanden aan een installatiekopie toevoegen met behulp van Dockerfile-opdrachten
  • Een opdracht voor het starten van een installatiekopie configureren met behulp van Dockerfile-opdrachten
  • Een webtoepassing die in een Docker-installatiekopie is verpakt, bouwen en uitvoeren
  • Een Docker-installatiekopie implementeren met behulp van de Azure Container Instance-service

Vereisten

  • Vertrouwd raken met basisconcepten voor de ontwikkeling van webtoepassingen
  • Een Docker-abonnement
  • Docker geïnstalleerd op uw desktopcomputer
  • Git geïnstalleerd op uw desktopcomputer