SAP-workloads migreren naar Azure

Geavanceerd
Beheerder
Azure

U ziet het verschil tussen een-stap- en tweestapsmigratie. U leert ook hoe het hulpprogramma Software Update Manager (SUM) kan worden gebruikt om schaduwopslagplaatsen en doeldatabases te maken.

Leerdoelen

In deze module begrijpt u het verschil tussen klassieke migratie en SAP Database Migration Option (DMO), ook wel een stap-en tweestapsmigratie genoemd.

  • Klassieke migratie: SAP's Software Provisioning Manager (SWPM) wordt gebruikt als het hulpprogramma Software Logistics (SL) en is exclusief voor databasemigraties. Klassieke migratie maakt gebruik van een heterogene systeemkopiebenadering en wordt soms ook wel migratie in twee stappen genoemd.
  • SAP Database Migration Option (DMO): DMO faciliteert zowel een SAP-upgrade als een databasemigratie naar de SAP HANA-database met één hulpprogramma. DMO-proces wordt vaak een migratie met één stap genoemd. U ziet hoe het hulpprogramma Software Update Manager (SUM) een schaduwopslagplaats voor een bestaande database maakt terwijl een doeldatabase parallel wordt gemaakt; uiteindelijk wordt de schaduwopslagplaats gekopieerd en wordt de SAP-databaseverbinding overgeschakeld naar de doeldatabase.

Vereisten

We raden u aan het examen Azure Administrator (AZ-103) of Azure Solutions Architect (AZ-300) af te leggen en training voor SAP HANA of NetWeaver-training te volgen voordat u aan deze cursus begint.