Inleiding

Voltooid

U hebt nu een Azure Spring Apps-toepassing geïmplementeerd in een virtueel netwerk. Alle binnenkomende toepassingsverbindingsaanvragen van internet moeten een Application Gateway exemplaar doorgeven met behulp van een Web Application Firewall. De apps communiceren met de back-endservices, zoals Azure Database for MySQL enkele server en Key Vault met behulp van openbare eindpunten.

In deze oefening implementeert u een configuratie waarin verbindingen die afkomstig zijn van uw virtuele netwerk worden geaccepteerd.

Leerdoelen

Als u deze module hebt voltooid, kunt u het volgende:

  • Vergrendel het Azure Database for MySQL exemplaar van één server met behulp van een privé-eindpunt.
  • Vergrendel het Key Vault exemplaar met behulp van een privé-eindpunt.
  • Test uw installatie.

Vereisten

  • Bekendheid op tussenliggend niveau met en lokale installaties van de volgende hulpprogramma's: Git, Java JDK 8 of hoger en een Java IDE of teksteditor.
  • Eenvoudige Git-opdrachten, waaronder klonen, het doorvoeren van bestanden en het pushen van wijzigingen in GitHub.
  • Vertrouwdheid op tussenliggend niveau met Azure.

Notitie

In de instructies in deze oefening wordt ervan uitgegaan dat u de vorige oefeningen hebt voltooid en dezelfde testomgeving gebruikt, inclusief uw Git Bash-sessie met de relevante omgevingsvariabelen die al zijn ingesteld. Zie Java-apps implementeren en uitvoeren in Azure Spring Apps in GitHub om de instructies voor deze module te downloaden.