Beveiligingsbewaking en -governance

Geavanceerd
Administrator
Developer
DevOps Engineer
Security Engineer
Security Operations Analyst
Service Adoption Specialist
Solution Architect
Technology Manager
Azure
Azure Artifacts
Azure Boards
Azure Cloud Services
Azure DevOps
Azure Pipelines
Azure Repos
Azure Test Plans
GitHub

In deze module worden beveiligingsbewaking en -governance beschreven met Microsoft Defender voor cloud en de bijbehorende gebruiksscenario's, Azure-beleid, Microsoft Defender for Identity en beveiligingsprocedures met betrekking tot de hulpprogramma's.

Leerdoelen

Aan het eind van deze module kunt u het volgende:

  • Microsoft Defender configureren voor cloud
  • Inzicht in Azure-beleid
  • Initiatieven, resourcevergrendelingen en Azure Blueprints beschrijven
  • Werken met Microsoft Defender for Identity

Vereisten

Geen