Beveiligingsbewaking en -governance

Geavanceerd
Beheerder
Ontwikkelaar
DevOps Engineer
Security Engineer
Analist beveiligingsoperaties
Specialist service-aanname
Oplossingsarchitect
Technologiebeheerder
Azure
Artifacts
Boards
Cloud Services
Azure DevOps
Pipelines
Repos
Testplannen
GitHub

In deze module worden beveiligingsbewaking en -governance beschreven met Microsoft Defender voor Cloud en de bijbehorende gebruiksscenario's, Azure-beleid, Microsoft Defender for Identity en beveiligingsprocedures met betrekking tot de hulpprogramma's.

Leerdoelen

Aan het eind van deze module kunt u het volgende:

  • Microsoft Defender voor cloud configureren
  • Inzicht in Azure-beleid
  • Initiatieven, resourcevergrendelingen en Azure Blueprints beschrijven
  • Werken met Microsoft Defender for Identity

Vereisten

Geen