Spraak vertalen met de Azure AI Speech-service

Gevorderd
AI Engineer
Developer
Solution Architect
Student
Azure AI services

Spraakomzetting bouwt voort op spraakherkenning door gesproken invoer in een opgegeven taal te herkennen en te transcriberen, en vertalingen van de transcriptie in een of meer andere talen te retourneren.

Leerdoelen

In deze module leert u het volgende:

  • Azure-resources inrichten voor spraakomzetting.
  • Tekstomzetting genereren op basis van spraak.
  • Gesproken vertalingen synthetiseren.

Vereisten

Voordat u deze module start, moet u het volgende doen:

  • Vertrouwd zijn met Azure-services en Azure Portal.
  • Ervaring met programmeren met C# of Python.
  • Ervaring met het gebruik van de Azure AI Speech-service om spraak naar tekst te transcriberen.