Azure-app Service-implementatiesites verkennen

Gevorderd
Developer
Azure
Azure App Service

In deze module leert u hoe sleufwisseling werkt en hoe u een swap uitvoert. U leert ook hoe u verkeer handmatig en automatisch naar verschillende sites routeert.

Leerdoelen

Als u deze module hebt voltooid, kunt u het volgende:

  • Beschrijf de voordelen van het gebruik van implementatiesites.
  • Meer informatie over hoe het wisselen van sites werkt in App Service.
  • Handmatig wisselen uitvoeren en automatisch wisselen inschakelen.
  • Verkeer handmatig en automatisch routeren.

Vereisten

  • Ervaring hoe met Azure Portal Azure App Service-web-apps kunnen worden gemaakt en beheerd