Power BI beheren, deel 1- Tenants, governance, samenwerking

Gevorderd
Beheerder
Power BI

Hoe beheert u als beheerder een Power BI-tenant? Hoe configureert u tenantinstellingen, bewaakt u het gebruik en richt u licenties en andere organisatieresources in? In dit leertraject worden typische taken en hulpprogramma's behandeld, zoals de Power BI-beheerportal en Office 365 beheercentrum. U leert hoe u governance voor een Power BI-omgeving tot stand brengt en levert en Power BI Premium capaciteit inricht.

Vereisten

Geen

Modules in dit leertraject

Power BI-beheer is het beheer van de instellingen voor de hele organisatie die bepalen hoe Power BI werkt. Gebruikers die zijn toegewezen aan beheerdersrollen configureren, bewaken en inrichten van organisatiebronnen. Deze module biedt een overzicht van beheerrollen, taken en hulpprogramma's waarmee u aan de slag kunt gaan.

Er wordt een Power BI-omgeving tot stand gebracht via het Office 365 beheercentrum en bevindt zich binnen Office 365 containers. De omgeving bestaat uit Office 365, Azure Active Directory en Power BI. Azure Active Directory (AAD) biedt de backbone van de omgeving, omdat u hier gebruikers maakt en licenties toewijst met behulp van AAD-functionaliteit.

Power BI-governance is een set regels, voorschriften en beleidsregels die de effectieve, gecontroleerde en waardevolle werking van een BI-omgeving definiƫren en garanderen. In deze module leert u de fundamentele onderdelen en procedures die nodig zijn om een Power BI-tenant te beheren.

U hebt dashboards en rapporten gemaakt. Misschien wilt u er samen met uw collega's aan samenwerken. Of misschien wilt u ze bij meer personen onder de aandacht brengen. Wat is de beste manier om samen te werken en ze te delen? In deze module vergelijken we uw opties.

Metrische gebruiksgegevens helpen u te begrijpen wat de impact van uw dashboards en rapporten is. Wanneer u metrische gegevens over het gebruik van dashboards of rapporten uitvoert, ontdekt u hoe deze dashboards en rapporten worden gebruikt binnen uw organisatie; wie ze gebruikt en met welk doel. Weten wie welke actie uitvoert op een item in uw Power BI-tenant kan essentieel zijn om uw organisatie te helpen te voldoen aan de vereisten, zoals het voldoen aan regelgeving en archiefbeheer. In deze module wordt beschreven wat beschikbaar is in rapporten en auditlogboeken met metrische gegevens over gebruik.