Een Language Understanding-oplossing maken met Azure AI Language

Gevorderd
AI Engineer
Developer
Azure AI services

NLP-oplossingen (Natural Language Processing) gebruiken taalmodellen om de semantische betekenis van geschreven of gesproken taal te interpreteren. U kunt de Language Understanding-service gebruiken om taalmodellen voor uw toepassingen te bouwen.

Vereisten

Voordat u aan dit leertraject begint, hebt u het volgende al nodig:

Modules in dit leertraject

Met de Conversational Language-service (CLU) van Azure AI Language kunt u een model trainen dat apps kunnen gebruiken om betekenis uit natuurlijke taal te extraheren.

Nadat u een Azure AI Language Understanding-model hebt gemaakt, kunt u het publiceren en gebruiken vanuit clienttoepassingen.