Gegevens ophalen en transformeren met Power BI

Beginner
Data Analyst
Power BI

De eerste stap naar inzichten begint in Power BI Desktop waar u verbinding maakt met uw gegevens en deze transformeert ter voorbereiding op gegevensmodellering. Begin hier voor meer informatie over het opnemen en transformeren van gegevens in Power BI.

Vereisten

Er zijn geen vereisten voor dit leertraject.

Modules in dit leertraject

U leert hoe u gegevens ophaalt uit verschillende gegevensbronnen, waaronder Microsoft Excel, relationele databases en NoSQL-gegevensarchieven. U leert ook hoe u de prestaties kunt verbeteren tijdens het ophalen van gegevens.

Power Query heeft een groot aantal functies die u helpen bij het opschonen en voorbereiden van uw gegevens voor analyse. U leert hoe u een gecompliceerd model vereenvoudigt, gegevenstypen wijzigt, de naam van objecten wijzigt en gegevens draait. U leert ook hoe u kolommen kunt profilen, zodat u weet welke kolommen de waardevolle gegevens bevatten die u zoekt voor een diepere analyse.