Delen via


Gebruik netsh advfirewall firewall in plaats van netsh firewall om het gedrag van Windows Firewall te beheren

In dit artikel wordt beschreven hoe u de netsh advfirewall firewallcontext in plaats van de context gebruikt om het netsh firewall gedrag van Windows Firewall te beheren.

Origineel KB-nummer: 947709

Samenvatting

De netsh advfirewall opdrachtregelcontext van de firewall is beschikbaar in Windows Server 2012 R2. Deze context biedt de functionaliteit voor het beheren van het gedrag van Windows Firewall dat werd geleverd door de netsh firewall firewallcontext.

Deze context biedt ook functionaliteit voor een nauwkeurigere controle van firewallregels. Deze regels omvatten de volgende instellingen per profiel:

  • Domein
  • PrivĂ©
  • Openbaar

De netsh firewall opdrachtregelcontext kan worden afgeschaft in een toekomstige versie van het Windows-besturingssysteem. U wordt aangeraden de firewallcontext te gebruiken om het gedrag van de netsh advfirewall firewall te beheren.

Belangrijk

Als u lid bent van de groep Administrators en Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld op uw computer, voert u de opdrachten uit vanaf een opdrachtprompt met verhoogde machtigingen. Als u een opdrachtprompt met verhoogde machtigingen wilt starten, zoekt u het pictogram of de menu-vermelding Start waarmee u een opdrachtpromptsessie start, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u vervolgens op Als administrator uitvoeren.

Enkele voorbeelden van veelgebruikte opdrachten zijn te zien in de volgende tabellen. U kunt deze voorbeelden gebruiken om u te helpen migreren van de oudere netsh firewall context naar de nieuwe netsh advfirewall firewallcontext.

Daarnaast worden de netsh advfirewall opdrachten gegeven die u kunt gebruiken om gedetailleerde inline-help te verkrijgen.

Opdrachtvoorbeeld 1: Een programma inschakelen

Oude opdracht Nieuwe opdracht
netsh firewall add allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe "My Application" ENABLE netsh advfirewall firewall add rule name="My Application" dir=in action=allow program="C:\MyApp\MyApp.exe" enable=yes
netsh firewall add allowedprogram program=C:\MyApp\MyApp.exe name="My Application" mode=ENABLE scope=CUSTOM addresses=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet profile=Domain netsh advfirewall firewall add rule name="My Application" dir=in action=allow program= "C:\MyApp\MyApp.exe" enable=yes remoteip=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet profile=domain
netsh firewall add allowedprogram program=C:\MyApp\MyApp.exe name="My Application" mode=ENABLE scope=CUSTOM addresses=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet profile=ALL Voer de volgende opdrachten uit:
netsh advfirewall firewall add rule name="My Application" dir=in action=allow program= "C:\MyApp\MyApp.exe" enable=yes remoteip=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet profile=domain
netsh advfirewall firewall add rule name="My Application" dir=in action=allow program="C:\MyApp\MyApp.exe" enable=yes remoteip=157.60.0.1,172.16.0.0/16,LocalSubnet profile=private

Voer de volgende opdracht uit voor meer informatie over het toevoegen van firewallregels:

netsh advfirewall firewall add rule ?

Opdrachtvoorbeeld 2: Een poort inschakelen

Oude opdracht Nieuwe opdracht
netsh firewall add portopening TCP 80 "Open Port 80" netsh advfirewall firewall add rule name= "Open Port 80" dir=in action=allow protocol=TCP localport=80

Voer de volgende opdracht uit voor meer informatie over het toevoegen van firewallregels:

netsh advfirewall firewall add rule ?

Opdrachtvoorbeeld 3: Ingeschakelde programma's of poorten verwijderen

Oude opdracht Nieuwe opdracht
netsh firewall delete allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe netsh advfirewall firewall delete rule name= rule name program="C:\MyApp\MyApp.exe"
delete portopening protocol=UDP port=500 netsh advfirewall firewall delete rule name= rule name protocol=udp localport=500

Voer de volgende opdracht uit voor meer informatie over het verwijderen van firewallregels:

netsh advfirewall firewall delete rule ?

Opdrachtvoorbeeld 4: ICMP-instellingen configureren

Oude opdracht Nieuwe opdracht
netsh firewall set icmpsetting 8 netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
netsh firewall set icmpsetting type=ALL mode=enable netsh advfirewall firewall add rule name= "All ICMP V4" protocol=icmpv4:any,any dir=in action=allow
netsh firewall set icmpsetting 13 disable all netsh advfirewall firewall add rule name="Block Type 13 ICMP V4" protocol=icmpv4:13,any dir=in action=block

Voer de volgende opdracht uit voor meer informatie over het configureren van ICMP-instellingen:

netsh advfirewall firewall add rule ?

Opdrachtvoorbeeld 5: Logboekregistratie instellen

Oude opdracht Nieuwe opdracht
netsh firewall set logging %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log 4096 ENABLE ENABLE Voer de volgende opdrachten uit:
netsh advfirewall set currentprofile logging filename %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
netsh advfirewall set currentprofile logging maxfilesize 4096
netsh advfirewall set currentprofile logging droppedconnections enable
netsh advfirewall set currentprofile logging allowedconnections enable

Voer de volgende opdracht uit voor meer informatie:

netsh advfirewall set currentprofile ?

Als u logboekregistratie voor een bepaald profiel wilt instellen, gebruikt u een van de volgende opties in plaats van de currentprofile optie:

  • Domainprofile
  • Privateprofile
  • Publicprofile

Opdrachtvoorbeeld 6: Windows Firewall inschakelen

Oude opdracht Nieuwe opdracht
netsh firewall set opmode ENABLE netsh advfirewall set currentprofile state on
netsh firewall set opmode mode=ENABLE exceptions=enable Voer de volgende opdrachten uit:
Netsh advfirewall set currentprofile state on
netsh advfirewall set currentprofile firewallpolicy blockinboundalways,allowoutbound
netsh firewall set opmode mode=enable exceptions=disable profile=domain Voer de volgende opdrachten uit:
Netsh advfirewall set domainprofile state on
netsh advfirewall set domainprofile firewallpolicy blockinbound,allowoutbound
netsh firewall set opmode mode=enable profile=ALL Voer de volgende opdrachten uit:
netsh advfirewall set domainprofile state on
netsh advfirewall set privateprofile state on

Voer de volgende opdracht uit voor meer informatie:

netsh advfirewall set currentprofile ?

Als u de firewallstatus voor een bepaald profiel wilt instellen, gebruikt u een van de volgende opties in plaats van de currentprofile optie:

  • Domainprofile
  • Privateprofile
  • Publicprofile

Opdrachtvoorbeeld 7: Standaardinstellingen voor beleid herstellen

Oude opdracht Nieuwe opdracht
netsh firewall reset netsh advfirewall reset

Voer de volgende opdracht uit voor meer informatie:

netsh advfirewall reset ?

Opdrachtvoorbeeld 8: Specifieke services inschakelen

Oude opdracht Nieuwe opdracht
netsh firewall set service FileAndPrint netsh advfirewall firewall set rule group="File and Printer Sharing" new enable=Yes
netsh firewall set service RemoteDesktop enable netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new enable=Yes
netsh firewall set service RemoteDesktop enable profile=ALL Voer de volgende opdrachten uit:

netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new enable=Yes profile=domain

netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new enable=Yes profile=private