Dokumentacja dotycząca zarządzania użytkownikami przedsiębiorstwa — Azure AD

Azure AD zapewnia usługi zarządzania użytkownikami, dzięki czemu można przypisywać licencje, zarządzać grupami i użytkownikami oraz dodawać nazwy domen i zarządzać nimi.