Co to są raporty usługi Azure Active Directory?

Raporty usługi Azure Active Directory (Azure AD) zapewniają kompleksowy wgląd w działania w Twoim środowisku. Na podstawie udostępnionych danych można:

  • Określać, jak usługi i aplikacje są wykorzystywane przez użytkowników
  • Wykrywać potencjalne zagrożenia wpływające na kondycję środowiska
  • Rozwiązywać problemy uniemożliwiające użytkownikom wykonywanie pracy

Raporty dotyczące działań

Raporty dotyczące działań ułatwiają zrozumienie zachowania użytkowników w organizacji. W usłudze Azure AD istnieją dwa typy raportów dotyczących działań:

Raport dotyczący dzienników inspekcji

Raport dzienników inspekcji dostarcza informacji na temat aktywności systemu pod kątem zgodności. Te dane pozwalają reagować na typowe scenariusze, takie jak:

  • Ktoś w mojej dzierżawie uzyskał dostęp do grupy administratorów. Kto udzielił tej osobie prawa dostępu?

  • Chcę zobaczyć listę użytkowników, którzy logowali się do określonej aplikacji od momentu jej dołączenia oraz sprawdzić, jak działa aplikacja

  • Chcę wiedzieć, ile operacji resetowania hasła jest wykonywanych w mojej dzierżawie

Jaka licencja usługi Azure AD jest wymagana w celu uzyskania dostępu do raportu dzienników inspekcji?

Raport dzienników inspekcji jest dostępny w przypadku funkcji, do których masz licencje. Jeśli masz licencję określonej funkcji, masz również dostęp do informacji z dotyczącego jej dziennika inspekcji. Szczegółowe porównanie funkcji zgodnie z różnymi typami licencji można zobaczyć na stronie cennika usługi Azure Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Funkcje i możliwości usługi Azure Active Directory.

Raport dotyczący logowań

Raport dotyczący logowań zawiera odpowiedzi na pytania, takie jak:

  • Co to jest wzorzec logowania użytkownika?
  • Ilu użytkowników zalogowało się w ciągu tygodnia?
  • Jaki jest stan tych logowań?

Jaka licencja usługi Azure AD jest wymagana w celu uzyskania dostępu do raportu działań związanych z logowaniem?

Aby uzyskać dostęp do raportu działań związanych z logowaniem, dzierżawa musi mieć skojarzoną licencję usługi Azure AD w wersji Premium.

Dostęp programowy

Oprócz interfejsu użytkownika usługa Azure AD zapewnia dostęp programowy do danych raportów za pomocą zestawu interfejsów API opartych na protokole REST. Te interfejsy API można wywoływać z różnych języków programowania i narzędzi.

Następne kroki