Co to jest Azure Lighthouse?

Usługa Azure Lighthouse umożliwia zarządzanie wieloma dzierżawami dzięki skalowalności, wyższej automatyzacji i ulepszonym ładowi między zasobami.

Dzięki usłudze Azure Lighthouse dostawcy usług mogą dostarczać usługi zarządzane przy użyciu kompleksowych i niezawodnych narzędzi wbudowanych w platformę Azure. Klienci mają kontrolę nad tym, kto ma dostęp do swojej dzierżawy, do których zasobów mogą uzyskiwać dostęp i jakie działania można podjąć. Enterprise organizacje zarządzające zasobami w wielu dzierżawach mogą używać usługi Azure Lighthouse do usprawnienia zadań zarządzania.

Środowiska zarządzania między dzierżawami umożliwiają wydajniejszą pracę z usługami platformy Azure, takimi jak Azure Policy, Microsoft Sentinel, Azure Arc i wiele innych. Użytkownicy mogą zobaczyć, jakie zmiany zostały wprowadzone i przez kogo w dzienniku aktywności, który jest przechowywany w dzierżawie klienta i może być wyświetlany przez użytkowników w dzierżawie zarządzającej.

Overview diagram of Azure Lighthouse

Korzyści

Usługa Azure Lighthouse ułatwia dostawcom usług wydajne tworzenie i dostarczanie usług zarządzanych. Korzyści to:

  • Zarządzanie na dużą skalę: zaangażowanie klientów i operacje cyklu życia na potrzeby zarządzania zasobami klientów są łatwiejsze i bardziej skalowalne. Istniejące interfejsy API, narzędzia do zarządzania i przepływy pracy mogą być używane z delegowanymi zasobami, w tym maszynami hostowanymi poza platformą Azure, niezależnie od regionów, w których się znajdują.
  • Większa widoczność i kontrola dla klientów: klienci mają precyzyjną kontrolę nad zakresami, które delegują i uprawnieniami, które są dozwolone. Mogą oni przeprowadzać inspekcję akcji dostawcy usług i całkowicie usuwać dostęp w dowolnym momencie.
  • Kompleksowe i ujednolicone narzędzia platformy: usługa Azure Lighthouse współpracuje z istniejącymi narzędziami i interfejsami API, aplikacjami zarządzanymi przez platformę Azure i programami partnerskimi, takimi jak program Dostawca rozwiązań w chmurze (CSP). Ta elastyczność obsługuje scenariusze dostawcy usług kluczowych, w tym wiele modeli licencjonowania, takich jak EA, CSP i płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem. Usługę Azure Lighthouse można zintegrować z istniejącymi przepływami pracy i aplikacjami oraz śledzić wpływ na zaangażowanie klientów, łącząc identyfikator partnera.

Możliwości

Usługa Azure Lighthouse oferuje wiele sposobów usprawnień zaangażowania i zarządzania:

Porada

Podobna oferta, Microsoft 365 Lighthouse, ułatwia dostawcom usług dołączanie, monitorowanie i zarządzanie ich Microsoft 365 klientów na dużą skalę.

Cennik i dostępność

Nie ma żadnych dodatkowych kosztów związanych z zarządzaniem zasobami platformy Azure przy użyciu usługi Azure Lighthouse. Każdy klient lub partner platformy Azure może używać usługi Azure Lighthouse.

Zagadnienia dotyczące wielu regionów i chmury

Azure Lighthouse to usługa nie regionalna. Możesz zarządzać delegowanymi zasobami znajdującymi się w różnych regionach. Jednak delegowanie subskrypcji w chmurze krajowej i w chmurze publicznej platformy Azure lub w dwóch oddzielnych chmurach krajowych nie jest obsługiwane.

Obsługa usługi Azure Lighthouse

Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z usługi Azure Lighthouse, otwórz wniosek o pomoc techniczną w Azure Portal. W polu Typ problemu wybierz pozycję Techniczne. Wybierz subskrypcję, a następnie wybierz pozycję Lighthouse (w obszarze Zarządzanie monitorowaniem&).

Następne kroki