dokumentacja Visual Basic

Visual Basic jest językiem programowania obiektowym opracowanym przez firmę Microsoft. Użycie Visual Basic umożliwia szybkie i łatwe tworzenie bezpiecznych typów aplikacji platformy .NET.