Zarządzanie aplikacjami

Microsoft Intune umożliwia zarządzanie aplikacjami klienckimi używanymi przez organizację. Możesz konfigurować, dodawać, przypisywać, chronić, monitorować, aktualizować i wycofywać aplikacje na różnych platformach i dla użytkowników.

Rozpoczynanie pracy z aplikacjami

Omówienie

Szybki start

Pojęcie