Konfigurowanie ustawień urządzenia

Microsoft Intune zawiera ustawienia i funkcje, które można włączyć lub wyłączyć na różnych urządzeniach w organizacji. Te ustawienia i funkcje są dodawane do "profilów konfiguracji", a następnie można użyć Intune, aby zastosować lub "przypisać" profil do urządzeń.