Czym usługa Intune for Education różni się od pełnego zarządzania urządzeniami w usłudze Intune?

Usługa Intune for Education umożliwia nauczycielom i uczniom wydajną pracę, chroniąc dane szkoły. Usługa Intune for Education jest wspierane przez usługę Intune firmy Microsoft — opartą na chmurze usługę zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM).

Intune for Education console compared against Intune console.

Usługa Intune for Education umożliwia zarządzanie urządzeniami z systemem Windows 10 oraz iOS/iPadOS przy użyciu pełnych funkcji MDM dostępnych w usłudze Intune. Pełne środowisko zarządzania urządzeniami umożliwia zarządzanie urządzeniami Windows, iOS/iPadOS i Android.

Usługa Intune for Education może być używana samodzielnie lub w harmonii z pełnym środowiskiem zarządzania urządzeniami dostępnymi w usłudze Intune. Można go także używać razem z pozostałymi narzędziami dostępnymi w aplikacji Microsoft Education,co ułatwia korzystanie z usługi Intune for Education z innymi przydatnymi narzędziami edukacyjni firmy Microsoft.

Zarówno w usłudze Intune, jak i w usłudze Intune for Education możesz:

  • Zarządzaj urządzeniami przenośnymi, których twoi pracownicy i uczniowie używają do uzyskiwania dostępu do danych.
  • Zarządzaj aplikacjami mobilnymi, do których użytkownicy mają dostęp codziennie.
  • Chroń informacje organizacyjne, pomagając kontrolować sposób, w jaki użytkownicy mają dostęp do tych informacji i jak je udostępniają.
  • Upewnij się, że urządzenia i aplikacje są zgodne z wymaganiami zabezpieczeń.

Następne kroki