Bezpieczna współpraca i udostępnianie

Diagram z wyróżnioną pozycją Współpracuj i udostępnij bezpiecznie.

Teraz, gdy jesteś chroniony przez Aplikacje Microsoft 365, kolejną misją jest skonfigurowanie bezpiecznego udostępniania plików i komunikacji. Najlepszym sposobem bezpiecznej współpracy i udostępniania jest użycie usługi Microsoft Teams. W usłudze Microsoft Teams wszystkie pliki i komunikacja znajdują się w środowisku chronionym i nie są przechowywane poza nim w niebezpieczny sposób. Twoja organizacja zależy od ochrony danych i informacji, co oznacza, że chcesz chronić pliki za pomocą wszelkich możliwych środków.

Twoimi celami są:

Po osiągnięciu tych celów przejdź do sekcji Konfigurowanie i zabezpieczanie zarządzanych urządzeń.