Konfigurowanie i zabezpieczanie urządzeń zarządzanych

Diagram z wyróżnionymi pozycjami Set Up and Secure Managed Devices (Konfigurowanie i zabezpieczanie urządzeń zarządzanych).

Witamy w ostatniej misji krytycznej! W tym miejscu należy dołączyć i zaimplementować ochronę wszystkich zarządzanych urządzeń w organizacji. Microsoft Defender dla Firm funkcje dostępne teraz w Microsoft 365 Business Premium mogą pomóc w zapewnieniu ochrony urządzeń organizacji przed oprogramowaniem wymuszającym okup, złośliwym oprogramowaniem, wyłudzaniem informacji i innymi zagrożeniami. Po zakończeniu realizacji celów możesz mieć pewność, że wykonasz swoją rolę, aby chronić organizację.

Twoimi celami są:

Po osiągnięciu tych celów twoja ogólna misja ochrony organizacji przed cyberatakami i innymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa jest sukcesem! Teraz skonfiguruj swoje zespoły reagowania, aby poradzić sobie z każdą sytuacją, która może wystąpić podczas obrony integralności systemu. Zobacz kolejne kroki!

Następne kroki