Udostępnianie opinii z aplikacji Teams

Jeśli masz jakieś opinie na temat Sales Copilot, możesz je udostępnić za pośrednictwem aplikacji. Twoja opinia jest ważna i używamy jej do poprawienia tego produktu.

  1. Zaloguj się w Microsoft Teams.

  2. Na pasku nawigacji po lewej stronie wybierz Sales Copilot.

    Jeśli Sales Copilot nie jest widoczny, wybierz opcję Więcej dodanych aplikacji (...), a następnie wybierz opcję Sales Copilot.

    Ta Sales Copilot aplikacja jest otwierana po wybraniu karty Strona główna.

  3. Wybierz pozycję Udostępnij opinię w górnym prawym rogu.

    Zrzut ekranu przedstawiający, jak dzielić się opiniami z aplikacji Teams.

  4. Wprowadź odpowiedzi w formularzu opinii i wybierz opcję Wyślij opinię