Użyj Sales Copilot w programie Outlook

Jako sprzedawca komunikujesz się z wielu potencjalnymi klientami za pomocą poczty e-mail. Sales Copilot pomaga przygotować się do interakcji. Narzedzie to gromadzi informacje z systemu CRM Microsoft Office i uzupełnia je o szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań, dzięki czemu możesz działac skuteczniej na swoim głównym polu.

Informacje związane z programem CRM są do dyspozycji, można zapisywać działania (takie jak wiadomości e-mail lub spotkania) w systemie CRM, a także mieć dostęp do najnowszych interakcji z klientami.

Jeśli nie masz dostępu do narzędzia Sales Copilot, poproś administratora o jego zainstalowanie.

Używanie Sales Copilot bez logowania

Można używać Sales Copilot i możliwości AI w programie Outlook bez konieczności logowania się do programu CRM. Możesz korzystać z podstawowych funkcji, takich jak redagowanie wiadomości e-mail i podsumowanie wiadomości e-mail bez logowania się do systemu CRM. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych z systemu CRM, zaloguj się do usługi Dynamics 365 lub konta Salesforce CRM. Otwórz Sales Copilot, by rozpocząć.

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna tylko dla klientów w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Otwórz: Sales Copilot

Możesz otworzyć Sales Copilot przy użyciu dowolnej z następujących opcji:

Pulpit programu Outlook

 • Podczas tworzenia wiadomości e-mail lub spotkania

  • Wybierz pozycję Sales Copilot na wstążce (w układzie Klasycznym wstążki)

   Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Sales Copilot na pulpicie programu Outlook.

  • Wybierz więcej poleceń  (...), a następnie Sales Copilot (w układzie Uproszczonym wstążki)

  • Wybierz opcję Użyj Copilot w wiadomości z bannerem (dla wiadomości e-mail)

   Zrzut ekranu przedstawiający wiadomość w bannerze Sales Copilot.

  • Wybierz opcję Pokaż szczegóły w komunikacie bannera (w przypadku spotkania)

 • Podczas czytania wiadomości e-mail lub otwierania spotkania

  • Wybierz pozycję Sales Copilot na wstążce (w układzie Klasycznym wstążki)

  • Wybierz więcej poleceń  (...), a następnie Sales Copilot (w układzie Uproszczonym wstążki)

Outlook w sieci Web

 • Podczas tworzenia wiadomości e-mail lub spotkania

  • Wybierz pozycję Sales Copilot na wstążce (w układzie Klasycznym wstążki)

  • Wybierz więcej poleceń  (...), a następnie Sales Copilot (w układzie Uproszczonym wstążki)

  • Wybierz opcję Użyj Copilot w wiadomości z bannerem (dla wiadomości e-mail)

  • Wybierz opcję Pokaż podsumowanie w komunikacie bannera (w przypadku spotkania)

 • Podczas czytania wiadomości e-mail

  • Wybierz pozycję Więcej (...), a następnie wybierz pozycję Sales Copilot.
 • Podczas otwierania spotkania

  • Wybierz pozycję Sales Copilot na wstążce (w układzie Klasycznym wstążki)

  • Wybierz więcej poleceń  (...), a następnie Sales Copilot (w układzie Uproszczonym wstążki)

Zaloguj się do CRM

Po otwarciu Sales Copilot możesz zalogować się do Sales Copilot i połączyć swoje konto CRM, aby pełniej wykorzystywać dane z systemu CRM.

Automatyczne logowanie

Jeśli masz dowolne środowisko Dynamics 365 (produkcyjne lub nieprodukcyjne), które ma rozwiązanie Sales Copilot, zostaniesz automatycznie zalogowany do swojego środowiska przy pierwszym otwarciu panelu Sales Copilot. Środowisko, do którego zalogowany jest użytkownik, jest wybierane zgodnie z obserwowanymi zasadami:

Scenariusz Reguła automatycznego logowania Zobaczysz
Pojedyncze środowisko (produkcyjne lub nieprodukcyjne) Zalogowano się do dostępnego środowiska Komunikat w górnej części panelu Sales Copilot
Pojedyncze środowisko produkcyjne i wiele środowisk nieprodukcyjnych Zalogowany do środowiska produkcyjnego Komunikat w górnej części panelu Sales Copilot
Wiele środowisk produkcyjnych i nieprodukcyjnych Zalogowano się do pierwszego środowiska produkcyjnego Okno dialogowe umożliwiające potwierdzenie lub zmianę zalogowanego środowiska
Wiele środowisk nieprodukcyjnych, ale brak środowiska produkcyjnego Zalogowano się do pierwszego środowiska nieprodukcyjnego Okno dialogowe umożliwiające potwierdzenie lub zmianę zalogowanego środowiska

Uwaga

Sales Copilot nie ma dostępu do danych najczęściej uzyskiwanych lub ostatnio uzyskiwanych dostępu do środowiska, aby automatycznie się zalogować. Sales Copilot pobiera listę środowisk mających rozwiązanie Sales Copilot, a następnie wybiera pierwsze środowisko z listy, do których będzie automatycznie logować się.

Pojedyncze środowisko lub pojedyncze środowisko produkcyjne

W przypadku pierwszego i drugiego scenariusza w górnej części panelu Sales Copilot wyświetlany jest komunikat wskazujący środowisko, do którego użytkownik został zalogowany automatycznie. Zawiera link do zmiany środowiska lub CRM.

Zrzut ekranu przedstawiający zalogowanie się w jednym środowisku.

Aby zmienić środowisko lub CRM, wybierz Przełącz środowisko. W oknie dialogowym Zalogowano do Dynamics 365 wybierz inne środowisko z listy Środowisko, a następnie wybierz OK. Lista Środowisko wyświetla przyjazną nazwę, typ (Produkcja/piaskownica) i adres URL dla każdego środowiska.

Zrzut ekranu przedstawiający switcher środowiska dla logowania się w jednym środowisku.

Aby zalogować się do Salesforce CRM, wybierz Logowanie w Salesforce® CRM, a następnie obserwuj kroki pokazane w kreatorze.

Wiele środowisk

W przypadku trzeciego i czwartego scenariusza wyświetlane jest okno dialogowe w celu potwierdzenia środowiska, do którego zalogował się użytkownik, lub wybrania innego środowiska. Wybierz OK , aby potwierdzić środowisko lub wybierz inne środowisko z listy Środowisko.

Zrzut ekranu przedstawiający potwierdzenie środowiska w przypadku wielu środowisk.

Aby zalogować się do Salesforce CRM, wybierz Logowanie w Salesforce® CRM, a następnie obserwuj kroki pokazane w kreatorze.

Lista Środowisko wyświetla przyjazną nazwę, typ (Produkcja/piaskownica) i adres URL dla każdego środowiska.

Zrzut ekranu przedstawiający listę środowiska.

Logowanie ręczne

W następujących przypadkach należy ręcznie zalogować się do CRM:

 • Jeśli korzystasz ze środowiska Dynamics 365 i wylogowałeś się z CRM z Sales Copilot

 • Jeśli korzystasz z Salesforce CRM

Z podstawowych funkcji Sales Copilot można korzystać bez konieczności logowania się do CRM. Aby jednak korzystać ze wszystkich zaawansowanych możliwości Sales Copilot, należy zalogować się do swojego CRM.

 1. W okienku Sales Copilot wybierz Zaloguj się na banerze u góry lub na karcie u dołu.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk logowania.

 2. Wybierz opcję logowania się do programu CRM i zaloguj się w programie CRM, używając jednej z następujących opcji:

  • Salesforce CRM: Wybierz środowisko systemu Salesforce, a następnie wybierz opcję Zaloguj się. W wyświetlonym oknie wiadomości z potwierdzeniem wybierz przycisk Zezwól. Wprowadź poświadczenia Salesforce, a następnie wybierz opcję Zaloguj się. Wybierz opcję Zezwalaj, a następnie Zezwalaj na dostęp.

  • Dynamics 365: Jesteś zalogowana(-y) automatyczne przy użyciu poświadczeń pakietu Office. Wybierz swoje środowisko usługi Dynamics 365, aby następnie wybierz Wprowadzenie.

   Środowisko Dynamics 365 pasuje do adresu URL, który wyświetla przeglądarka, gdy się zalogujesz do usługi Dynamics 365. Jeśli na przykład jest to adres URL salesorg.crm.dynamics.com, wybierz salesorg.crm.dynamics.com z listy.

   Zrzut ekranu przedstawiający przycisk logowania do CRM.

  Po zalogowaniu okienko Sales Copilot jest wypełniane spersonalizowanymi elementami akcji oraz odpowiednimi informacjami CRM, by ułatwić Ci wydajniejszą pracę.

Przypnij aplikację Sales Copilot

Aby zachować widoczność narzędzia Sales Copilot podczas przeglądania e-maili i spotkań, przypnij je, aby okienko aplikacji pozostało otwarte.

Aby przypiąć aplikację, wybierz pinezkę . Aby ją odpiąć, ponownie wybierz pinezkę .

Anatomia okienka Sales Copilot

Karta Najważniejsze informacje

Zrzut ekranu przedstawiający element karty Najważniejsze informacje.

Adnotacja Description
1 Nazwa nadawcy i znacznik czasu odebranej wiadomości e-mail.
2 Wskazanie, że wiadomość e-mail została zapisana w programie CRM. Więcej informacji: Zapisywanie działań Outlook w CRM
3 Generowanie zawartości e-mail za pomocą funkcji Copilot w Sales Copilot. Więcej informacji: Wykorzystanie Copilot do rozpoczęcia pracy z wiadomościami e-mail
100 Dodaj kontakty zewnętrzne do programu CRM. Więcej informacji: Utwórz kontakt w swoim CRM z Sales Copilot
5 Przypnij lub odepnij okienko aplikacji.
6 Zamknij okienko aplikacji.
7 Opcje menu

Karta CRM

Zrzut ekranu przedstawiający element kartę CRM.

Adnotacja Description
1 Menu opcji zmiany połączonego rekordu.
2 Rekord, z którym jest połączony adres e-mail. Więcej informacji: Zapisywanie działań Outlook w CRM
3 Kontakty skojarzone z wiadomością e-mail. Wybierz kontakt, aby otworzyć jego szczegóły.
100 Konto skojarzone z wiadomością e-mail. Zaznacz rekord, aby otworzyć jego szczegóły. Można również umieścić kursor na rekordzie, a następnie wybrać opcję Więcej akcji (...), aby skopiować łącze do rekordu lub otworzyć go w połączonym programie CRM.
Uwaga: Opcja edycji rekordu jest dostępna tylko wtedy, gdy została włączona przez administratora.
5 Szanse sprzedaży skojarzone z wiadomością e-mail. Wybierz rekord, aby otworzyć jego szczegóły. Możesz też umieścić kursor nad rekordem, a następnie wybrać opcję Więcej akcji (...), aby skopiować łącze do rekordu lub otworzyć go w połączonym CRM.
Uwaga: Opcja edycji rekordu jest dostępna tylko wtedy, gdy została włączona przez administratora.

Zapisane szczegóły kontaktu

Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły zapisanego kontaktu.

Adnotacja Description
1 Nazwa kontaktu wraz z dwoma kluczowymi polami skonfigurowanymi przez administratora.
2 Wskazanie, że kontakt został zapisany w CRM. Więcej informacji: Utwórz kontakt w swoim CRM z Sales Copilot
3 Karta prywatnych uwag do wprowadzania uwag osobistych dla kontaktu. Notatki są dla ciebie prywatne i nie są zapisywane w systemie CRM.
100 Menu opcji. Umożliwia edycję kontaktu, kopiowanie łącza do kontaktu i otwieranie go w połączonym CRM.
Uwaga: Opcja edycji rekordu jest dostępna tylko wtedy, gdy została włączona przez administratora.
5 Dane kontaktowe klienta
6 Szanse sprzedaży skojarzone z kontaktem. Wybierz rekord, aby otworzyć jego szczegóły. Możesz też umieścić kursor nad rekordem, a następnie wybrać opcję Więcej akcji (...), aby skopiować łącze do rekordu lub otworzyć go w połączonym CRM.
Uwaga: Opcja edycji rekordu jest dostępna tylko wtedy, gdy została włączona przez administratora.
7 Konto skojarzone z kontaktem. Zaznacz rekord, aby otworzyć jego szczegóły. Można również umieścić kursor na rekordzie, a następnie wybrać opcję Więcej akcji (...), aby skopiować łącze do rekordu lub otworzyć go w połączonym programie CRM.
Uwaga: Opcja edycji rekordu jest dostępna tylko wtedy, gdy została włączona przez administratora.
8 Ostatnie wiadomości e-mail i spotkania (poprzednie i nadchodzące) z kontaktem. Więcej informacji: Wyświetlanie ostatnich i nadchodzących działań