Wyświetlanie ostatnich i nadchodzących działań

W przypadku interakcji z klientem za pośrednictwem programu Outlook i Teams Sales Copilot wyświetla ostatnie wiadomości e-mail oraz ostatnie i przyszłe spotkania w karcie Powiązane elementy w zapisanych danych kontaktowych. Domyślnie są wyświetlane trzy działania. Aby wyświetlić maksymalnie 10 działań, wybierz opcję Pokaż więcej.

Zrzut ekranu przedstawiający, jak wyświetlać ostatnie działania.

Możesz wybrać ostatnie działanie wyświetlane na karcie:

  • E-mail: otwiera pocztę e-mail w nowej karcie przeglądarki.

  • Spotkanie: otwiera spotkanie w nowej karcie przeglądarki.