Konfigurowanie alertów platformy Azure

Średni
Administrator
Azure Monitor

Dowiedz się, jak skonfigurować alerty platformy Azure, w tym grupy akcji.

Uwaga

Ta zawartość została częściowo utworzona za pomocą sztucznej inteligencji. Autor przejrzył i zrewidował zawartość zgodnie z potrzebami. Dowiedz się więcej.

Cele szkolenia

Z tego modułu dowiesz się, jak wykonywać następujące czynności:

  • Identyfikowanie alertów usługi Azure Monitor, w tym typów alertów i stanów alertów.
  • Konfigurowanie alertów usługi Azure Monitor.
  • Utwórz reguły alertów i grupy akcji.

Wymagania wstępne

Brak