Konfigurowanie usługi Network Watcher

Średni
Administrator
Azure Network Watcher

Dowiesz się, jak skonfigurować usługę Network Watcher i rozwiązywać typowe problemy z siecią.

Uwaga

Ta zawartość została częściowo utworzona za pomocą sztucznej inteligencji. Autor przejrzył i zrewidował zawartość zgodnie z potrzebami. Dowiedz się więcej.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Identyfikowanie funkcji i przypadków użycia usługi Azure Network Watcher.
  • Skonfiguruj możliwości diagnostyczne, takie jak Weryfikacja przepływu adresów IP, Następny przeskok i Topologia sieci.

Wymagania wstępne

  • Znajomość funkcji sieciowych platformy Azure, takich jak sieci wirtualne i trasy ruchu.
  • Znajomość sposobu systematycznego rozwiązywania problemu.