Nie można odnaleźć dysku Disk0 podczas wdrażania systemu Windows na urządzeniu Surface z konfiguracją dysku o pojemności 1 TB

Ten artykuł pomaga rozwiązać błędy lub inne problemy dotyczące lokalizowania dysku Disk0 Podczas wdrażania systemu Windows na urządzeniu Surface z konfiguracją dysku o pojemności 1 TB.

Dotyczy: Surface Laptop (1. generacji), Surface Pro (5. generacja)
Oryginalny numer KB: 4046108

Objaw

Podczas wdrażania systemu Windows na urządzeniu Surface z konfiguracją dysku o pojemności 1 TB mogą wystąpić błędy lub inne problemy, które dotyczą lokalizowania dysku Disk0. Jeśli na przykład używasz zestawu narzędzi do wdrażania firmy Microsoft (MDT), następujący błąd jest rejestrowany w pliku bdd.log :

<![LOG[################################################]LOG]!><time="12:54:12.000+000" date="06-09-2017" component="ZTIDiskpart" context="" type="3" thread="" file="ZTIDiskpart">
<![LOG[## Disk(0) was not found. Unable to continue.]LOG]!><time="12:54:12.000+000" date="06-09-2017" component="ZTIDiskpart" context="" type="3" thread="" file="ZTIDiskpart">
<![LOG[## Possible Cause: Missing Storage Driver.]LOG]!><time="12:54:12.000+000" date="06-09-2017" component="ZTIDiskpart" context="" type="3" thread="" file="ZTIDiskpart">
<![LOG[################################################]LOG]!><time="12:54:12.000+000" date="06-09-2017" component="ZTIDiskpart" context="" type="3" thread="" file="ZTIDiskpart">
<![LOG[FAILURE ( 7711 ): Disk OSDDiskIndex(0) can not be found!]LOG]!><time="12:54:12.000+000" date="06-09-2017" component="ZTIDiskpart" context="" type="3" thread="" file="ZTIDiskpart">

Urządzenia Surface, na które ma wpływ ten problem:

  • konfiguracja dysku Surface Pro (5. generacji) o pojemności 1 TB
  • Konfiguracja dysku Surface Laptop (1. generacji) o pojemności 1 TB
  • konfiguracja dysku Surface Pro 6 TB
  • Konfiguracja dysku Surface Laptop 2 o pojemności 1 TB

Ten problem nie ma wpływu na następujące urządzenia Surface, które mają konfigurację dysku o pojemności 1 TB i korzystają z jednego dysku SSD.

  • Surface Pro 4
  • Surface Book
  • Surface Book 2
  • Surface Studio 2
  • Surface Pro 7
  • Surface Laptop 3

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ niektóre urządzenia Surface z konfiguracją dysku o pojemności 1 TB używają technologii Miejsca do magazynowania do łączenia dwóch dysków o pojemności 512 GB w jeden dysk. Dyski miejsca do magazynowania są wirtualne, więc są wyświetlane po dyskach fizycznych. W związku z tą konfiguracją należy kierować dysk Disk2 lub Disk3 zamiast Disk0, w zależności od urządzenia i tego, czy jest obecna karta SD.

Rozwiązanie

Aby obejść ten problem, zmień narzędzie wdrażania na docelowe disk2. Jeśli na przykład używasz zestawu Narzędzi wdrażania firmy Microsoft, możesz zmienić krok sekwencji zadań "Format and Partition Disk (UEFI)", aby zmienić numer dysku na 2 lub zmienić numer dysku na 3, jeśli jest obecna karta SD.

Uwaga

Oznacza to, że sekwencja zadań wdrażania firmy Microsoft jest specyficzna dla tego rodzaju urządzeń i nie może być używana z innymi urządzeniami.