Aplikacja Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook nie jest wyświetlana w programie Outlook

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu polegającego na tym, że aplikacja nie jest wyświetlana w programie Outlook po wdrożeniu aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook.

Dotyczy: Microsoft Dynamics 365
Oryginalny numer KB: 4345566

Symptomy

Po wdrożeniu aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook aplikacja nie jest wyświetlana w programie Outlook.

Przyczyna

Przyczyna 1. Wersja programu Outlook lub programu Exchange nie jest obsługiwana.

Przyczyna 2. Włączanie opcjonalnego ustawienia połączonych środowisk jest wyłączone w programie Outlook (dotyczy Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw).

Przyczyna 3. Okienko odczytu nie jest włączone.

Przyczyna 4. Konkretny typ wyświetlanej wiadomości e-mail nie jest obsługiwany przez aplikacje pakietu Office ani aplikację usługi Dynamics 365.

Przyczyna 5. Aplikacja musi zostać ponownie wdrożona.

Przyczyna 6. Ustawienie programu Microsoft Exchange lub ustawienie zasad grupy ogranicza użycie aplikacji pakietu Office.

Rozwiązanie

Rozwiązanie 1
Sprawdź, czy wersja programu Outlook i programu Exchange jest obsługiwana przez aplikację Dynamics 365 dla programu Outlook. Aby uzyskać szczegółowe informacje o obsługiwanych konfiguracjach, zobacz Wymagania.

Rozwiązanie 2
Jeśli używasz Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, sprawdź, czy włączono ustawienie Włącz opcjonalne połączone środowiska:

  1. Wybierz pozycję Ustawieniazarządzania prywatnością>konta pakietu>Office plików>.

  2. Znajdź ustawienie Włącz opcjonalne połączone środowiska.

  3. Sprawdź, czy to ustawienie jest włączone. Jeśli jest wyłączona, żadne dodatki nie będą wyświetlane w programie Outlook.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ustawienia, zobacz Używanie ustawień zasad do zarządzania mechanizmami kontroli prywatności dla Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.

Uchwała 3
Jeśli aplikacja nie jest wyświetlana podczas wyświetlania listy wiadomości e-mail, ale aplikacja jest wyświetlana po otwarciu wiadomości e-mail, sprawdź, czy w programie Outlook włączono opcję Użyj i skonfiguruj okienko odczytu w celu wyświetlenia podglądu komunikatów . Aplikacje outlook, takie jak aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook, mają być wyświetlane w okienku odczytu podczas wyświetlania listy wiadomości e-mail.

Uchwała 4
Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook to dodatek programu Outlook. Niektóre typy wiadomości e-mail, takie jak zaszyfrowane wiadomości e-mail, nie są dostępne do użycia z dodatkami programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Elementy skrzynki pocztowej dostępne dla dodatków. Oprócz elementów niedostępnych dla aplikacji pakietu Office aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook nie obsługuje obecnie użytkowników delegowanych.

Uchwała 5
Uzyskaj dostęp do usługi Dynamics 365 jako użytkownik z rolą administratora systemu. Przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Aplikacja usługi Dynamics 365 dla programu Outlook. Wybierz użytkownika z listy, a następnie wybierz pozycję Dodaj aplikację do programu Outlook.

Jeśli użytkownik nie jest wyświetlany na tej liście, zobacz A user does not appear in the All Eligible Users list within the Dynamics 365 App for Outlook area (Użytkownik nie jest wyświetlany na liście Wszyscy uprawnieni użytkownicy w obszarze Aplikacji usługi Dynamics 365 dla programu Outlook).

Po wyświetleniu stanu Dodane do programu Outlook zamknij i ponownie otwórz program Outlook.

Rozdzielczość 6
Aplikacja Dynamics 365 dla programu Outlook to dodatek pakietu Office, a korzystanie z dodatków pakietu Office można zablokować w organizacji. Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić, czy ustawienie, takie jak wymienione w następujących artykułach, nie jest skonfigurowane do blokowania korzystania z dodatków pakietu Office w organizacji: