Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook jest wyłączona po zaktualizowaniu wystąpienia programu CRM

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu polegającego na tym, że program CRM dla programu Outlook jest wyłączony i pojawia się wyszarzony po zaktualizowaniu wystąpienia CRM do innej wersji głównej.

Dotyczy: Microsoft Dynamics CRM 2016 r., klient Microsoft CRM dla programu Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM Online
Oryginalny numer KB: 3182213

Symptomy

Po zaktualizowaniu wystąpienia CRM do innej wersji głównej program CRM dla programu Outlook jest wyłączony i wygląda na wyszarzone. Jeśli spróbujesz uzyskać dostęp do jednego z folderów CRM, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

"Uruchamiasz wersję Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, która jest niezgodna z tą organizacją Microsoft Dynamics CRM (<numer> wersji)."

Przyczyna

Może się to zdarzyć, jeśli wersja programu CRM dla programu Outlook nie jest zgodna ze zaktualizowaną wersją wystąpienia CRM. CRM dla programu Outlook jest zgodny tylko z wystąpieniem CRM, które jest tej samej wersji głównej lub jednej wersji głównej wyższej. Na przykład: CRM 2013 dla programu Outlook jest zgodny z wystąpieniem CRM 2013 lub CRM 2015. Jeśli wystąpienie CRM zostanie zaktualizowane do crm 2016, CRM 2013 dla programu Outlook nie będzie zgodne. Potrzebujesz programu CRM 2015 dla programu Outlook lub CRM 2016 dla programu Outlook (zalecane).

  • CRM 2013 = wersja 6.x
  • CRM 2015 = wersja 7.x
  • CRM 2016 = wersja 8.x

Rozwiązanie

Uaktualnij program CRM dla programu Outlook, aby był tą samą główną wersją wystąpienia CRM lub maksymalnie o jedną wersję główną niższą. Jeśli używasz programu CRM 2013 dla programu Outlook i chcesz uaktualnić program CRM 2016 dla programu Outlook, musisz najpierw przeprowadzić uaktualnienie do programu CRM 2015 dla programu Outlook lub odinstalować program CRM 2013 dla programu Outlook przed zainstalowaniem programu CRM 2016 dla programu Outlook.

Więcej informacji

Jeśli nadal występują problemy z instalowaniem, włączaniem lub łączeniem programu CRM dla programu Outlook z organizacją usługi CRM Online, uruchom pomoc techniczna firmy Microsoft i Asystenta odzyskiwania.