Ta wiadomość e-mail jest zapisywana w innej skrzynce pocztowej. Wybierz odpowiednią skrzynkę pocztową nadawcy przy użyciu pola "Od", aby wyświetlić powiązane informacje

Ten artykuł ułatwia rozwiązanie problemu występującego podczas korzystania z aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook.

Dotyczy: Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Online
Oryginalny numer KB: 4563668

Symptomy

W przypadku korzystania z aplikacji Dynamics 365 dla programu Outlook zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Ta wiadomość e-mail jest zapisywana w innej skrzynce pocztowej. Wybierz odpowiednią skrzynkę pocztową nadawcy przy użyciu pola "Od", aby wyświetlić powiązane informacje

Przyczyna

Ten komunikat jest wyświetlany w następującym scenariuszu:

  • Tworzysz wiadomość e-mail w jednej skrzynce pocztowej (skrzynka pocztowa A).
  • Pole Od w programie Outlook jest zmieniane na inną skrzynkę pocztową (skrzynka pocztowa B).
  • Następnie otwórz aplikację Dynamics 365 dla programu Outlook.

Rozwiązanie

Otwórz aplikację Dynamics 365 dla programu Outlook w skrzynce pocztowej, która ma być używana do wysyłania wiadomości e-mail. Na przykład: w scenariuszu wymienionym w sekcji Przyczyna, w którym chcesz wysłać wiadomość e-mail ze skrzynki pocztowej B, skomponuj wiadomość e-mail w skrzynce pocztowej B.