Serwer Exchange zwrócił błąd 203 w alertie skrzynki pocztowej usługi Dynamics 365

W tym artykule przedstawiono ostrzeżenie (zwrócony błąd programu Exchange.server 203), które można zwykle zignorować w alertie skrzynki pocztowej usługi Microsoft Dynamics 365.

Dotyczy: Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Online
Oryginalny numer KB: 4504933

Symptomy

Podczas wyświetlania sekcji Alerty rekordu skrzynki pocztowej w usłudze Microsoft Dynamics 365 zostanie wyświetlony następujący alert ostrzegawczy:

Nie można zsynchronizować terminów, kontaktów i zadań skrzynki pocztowej [Nazwa skrzynki pocztowej]. Właściciel skojarzonego profilu serwera poczty e-mail [Nazwa profilu] został powiadomiony. System spróbuje ponownie później.

kod błędu serwera Email: Exchange.server zwrócił błąd 203.

Przyczyna

Ten komunikat może być zwykle ignorowany i nie ma wpływu na synchronizację. Firma Microsoft pracuje nad poprawką, aby to ostrzeżenie było mniej prawdopodobne. Nadal istnieją pewne scenariusze, w których może się to pojawić. Jednym z przykładów jest próba zaktualizowania wymaganych uczestników w terminie przez innego organizatora.

Więcej informacji

Jeśli to ostrzeżenie zostanie wyświetlone, ale nie widzisz żadnych problemów z synchronizacją, to ostrzeżenie może być zwykle ignorowane. Jak wspomniano w sekcji Przyczyna, firma Microsoft pracuje nad poprawką, aby zmniejszyć częstotliwość pojawiania się tej funkcji i nie powinna ona mieć wpływu na synchronizację.