Jak uaktualnić rozwiązania dla wdrożenia portali Microsoft Dynamics CRM

W tym artykule opisano sposób uaktualniania rozwiązań dla wdrożenia portali Microsoft Dynamics CRM.

Dotyczy: Microsoft Dynamics CRM Online
Oryginalny numer KB: 3192042

Podsumowanie

28 września 2015 r. firma Microsoft ogłosiła przejęcie firmy Adxstudio Inc., deweloperów aplikacji Adxstudio Portals. Po przejęciu firma Microsoft kontynuowała opracowywanie aplikacji portalu, udostępniając wersję 8.x jako opcjonalny dodatek portalu dla usługi Dynamics CRM Online 2016 Update 1.

W wersji 8.x i nowszej aktualizacje są automatycznie wdrażane w witrynie internetowej portalu przez firmę Microsoft. Jednak odpowiednie Office 365 administrator musi podjąć działania w celu wdrożenia odpowiednich rozwiązań w wystąpieniu programu Dynamics CRM skojarzonym z portalem.

Uaktualnianie rozwiązań portalu

Aby uaktualnić rozwiązania portalu, należy wykonać następujące kroki:

  1. Przejdź do centrum Administracja Microsoft 365 i zaloguj się przy użyciu uprawnień administracyjnych, a następnie przejdź do strony Administracja online crm.
  2. Wybierz wystąpienie hostujące portal i wybierz opcję Rozwiązania w okienku po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do strony Zarządzanie rozwiązaniami.
  3. Na tej stronie wybierz pakiet rozwiązania, który został wcześniej wdrożony, a opcja Dostępne uaktualnienie będzie dostępna w okienku po prawej stronie.
  4. Wybierz przycisk Uaktualnij . Stan rozwiązania zmieni się na Oczekujące na instalację, a następnie zostanie zainstalowany po zakończeniu procesu uaktualniania.