Błąd "Nie można ukończyć operacji z powodu problemu w ramach dostawcy danych" podczas logowania do firmy

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu, który nie umożliwia zalogowania się do firmy w programie Management Reporter 2012 Report Designer, która korzysta z dostawcy data mart.

Dotyczy:   Microsoft Management Reporter 2012, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 2011 z dodatkiem Service Pack 1
Oryginalny numer KB:   2836757

Symptomy

Po zalogowaniu się do firmy w programie Management Reporter 2012 Report Designer, która korzysta z dostawcy usługi Data Mart, może zostać wyświetlony następujący błąd:

Nie można ukończyć operacji z powodu problemu w ramach dostawcy danych

Microsoft.Dynamics.Performance.DataProvider.Core.RequestException: Żądanie systemu źródłowego nie zostało ukończone pomyślnie. ---> System.InvalidOperationException: Sekwencja nie zawiera żadnych elementów

Przyczyna

Ten błąd może być spowodowany tym, że nie masz żadnych kont utworzonych w głównej księgi głównej lub nie opublikowano jeszcze żadnej treści.

Rozwiązanie

Upewnij się, że konta zostały utworzone w głównej księgi głównej i że opublikowano co najmniej jedną transakcję.