Błąd "Nie można pobrać" podczas tworzenia przepływu za pomocą łącznika programu Outlook 365

Ten artykuł zawiera rozwiązanie błędu występującego podczas próby utworzenia przepływu i dodania wyzwalacza/akcji z łącznika programu Outlook 365.

Dotyczy: Power Automate
Oryginalny numer KB: 4527579

Symptomy

Podczas próby utworzenia przepływu i dodania wyzwalacza/akcji z łącznika programu Outlook 365 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

"Nie można pobrać"

Przyczyna

Ten błąd można osiągnąć, ponieważ:

  • Środowisko nie otrzymało uprawnień do korzystania z łącznika programu Outlook 365.
  • It may have blocked the connector on your network (It may have blocked the connector on your network( It may have blocked the connector on your network

Rozwiązanie

Skontaktuj się z administratorem globalnym dzierżawy, aby udzielić niezbędnych uprawnień.

Skontaktuj się z działem IT, aby odblokować łącznik. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Limity dla przepływów automatycznych, zaplanowanych i błyskawicznych.