Nie można modyfikować ani usuwać gościa maszyny wirtualnej z grupy ochrony w programie Data Protection Manager

Ten artykuł zawiera rozwiązanie błędu występującego podczas modyfikowania grupy ochrony lub usuwania maszyny wirtualnej z grupy ochrony.

Oryginalna wersja produktu: System Center 2016 Data Protection Manager
Oryginalny numer KB: 4018988

Symptomy

Podczas próby zmodyfikowania grupy ochrony zawierającej gości maszyny wirtualnej funkcji Hyper-V lub próby usunięcia maszyny wirtualnej z grupy ochrony zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

Usuwanie Guest_Name nie powiodło się:
Błąd 157: nie można dodać Guest_Name do ochrony, ponieważ jest już członkiem grupy ochrony.

Przyczyna

Ten problem jest spowodowany zduplikowanymi wpisami w bazie danych programu DPM. Zduplikowane wpisy mogą wystąpić po przeprowadzeniu migracji chronionej maszyny wirtualnej z jednego klastra funkcji Hyper-V do innego klastra funkcji Hyper-V, a następnie ponownej ochronie tej maszyny wirtualnej w nowym klastrze.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z pomoc techniczna firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc dotyczącą usuwania zduplikowanych wpisów. Aby zapobiec przyszłym wystąpieniom, włącz migrację na żywo. Aby to zrobić, zobacz Konfigurowanie ochrony na potrzeby migracji na żywo.