Jak wyłączyć i ponownie włączyć funkcję hibernacji na komputerze z systemem Windows

W tym artykule opisano sposób wyłączania i ponownego włączania funkcji hibernacji na komputerze z systemem Windows.

Dotyczy systemów: Windows Server 2019, Windows 10 — wszystkie wersje, Windows Server 2016, Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
Oryginalny numer KB: 920730

Ostrzeżenie

W przypadku wyłączenia funkcji hibernacji może dojść do utraty danych, jeśli na komputerze jest włączone ustawienie uśpienia hybrydowego i nastąpi przerwa w zasilaniu. Przy wyłączonej hibernacji uśpienie hybrydowe nie działa.

Jak sprawić, by hibernacja była niedostępna

  1. Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzyć menu Start lub ekran startowy.
  2. Wyszukaj polecenie cmd. W wynikach wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
  3. Po pojawieniu się monitu kontroli konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
  4. W wierszu polecenia wpisz powercfg.exe /hibernate off, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  5. Wpisz polecenie exit i naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć okno wiersza poleceń.

Jak udostępnić hibernację

  1. Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze, aby otworzyć menu Start lub ekran startowy.
  2. Wyszukaj polecenie cmd. W wynikach wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
  3. Po pojawieniu się monitu kontroli konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
  4. W wierszu polecenia wpisz powercfg.exe /hibernate on, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  5. Wpisz polecenie exit i naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć okno wiersza polecenia.

Więcej informacji

Ukryty plik systemowy Hiberfil.sys znajduje się w folderze głównym dysku, na którym jest zainstalowany system operacyjny. Menedżer zasilania jądra systemu Windows rezerwuje ten plik podczas instalacji systemu Windows. Rozmiar tego pliku jest w przybliżeniu równy ilości pamięci RAM zainstalowanej w komputerze.

Komputer używa pliku Hiberfil.sys do przechowywania na dysku twardym kopii pamięci systemowej, o ile jest włączone ustawienie uśpienia hybrydowego. Jeśli brakuje tego pliku, komputer nie może przejść w stan hibernacji.

Odwołanie

Aby dodać opcję "Hibernacja" do menu Start, zobacz rozdział pt. Hibernacja lub artykuł Zamykanie, uśpienie lub hibernacja komputera.