Tworzenie aplikacji na platformie Azure przy użyciu programu Visual Studio