Dokumentacja usługi Privileged Identity Management

Privileged Identity Management (PIM) w usłudze Azure Active Directory (Azure AD), części Microsoft Entra, umożliwia ograniczenie stałego dostępu administratora do ról uprzywilejowanych, odnajdywanie osób mających dostęp i przeglądanie uprzywilejowanego dostępu.