Dokumentacja usługi Azure Cache for Redis

Dowiedz się, jak używać usługi Azure Cache for Redis, bezpiecznego brokera pamięci podręcznej danych i komunikatów, który zapewnia aplikacjom dostęp do danych o dużej przepustowości i małych opóźnieniach. W samouczkach, dokumentacji interfejsu API i innych dokumentach pokazano, jak używać usługi Azure Cache for Redis z poziomu dowolnej aplikacji na platformie Azure.