Dokumentacja interfejsu API REST tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenie dokumentów to funkcja oparta na chmurze usługi Azure Translator i jest częścią rodziny usług Azure Cognitive Service interfejsów API REST. Interfejs API tłumaczenia dokumentów tłumaczy dokumenty we wszystkich obsługiwanych językach i dialektach przy zachowaniu struktury dokumentów i formatu danych. Dostępne metody są wymienione w poniższej tabeli:

Żądanie Opis
Uzyskiwanie obsługiwanych formatów dokumentów Ta metoda zwraca listę obsługiwanych formatów dokumentów.
Uzyskiwanie obsługiwanych formatów słownika Ta metoda zwraca listę obsługiwanych formatów słownika.
Uzyskiwanie obsługiwanych źródeł magazynu Ta metoda zwraca listę obsługiwanych źródeł/opcji magazynu.
Rozpocznij tłumaczenie (POST) Ta metoda uruchamia zadanie tłumaczenia dokumentów.
Pobieranie stanu dokumentów Ta metoda zwraca stan wszystkich dokumentów w zadaniu tłumaczenia.
Pobieranie stanu dokumentu Ta metoda zwraca stan określonego dokumentu w zadaniu.
Uzyskiwanie stanu tłumaczenia Ta metoda zwraca listę wszystkich żądań tłumaczenia przesłanych przez użytkownika i stan każdego żądania.
Uzyskiwanie stanu tłumaczenia Ta metoda zwraca podsumowanie stanu określonego żądania tłumaczenia dokumentu. Obejmuje on ogólny stan żądania i stan dokumentów, które są tłumaczone w ramach tego żądania.
Anuluj tłumaczenie (DELETE) Ta metoda anuluje tłumaczenie dokumentu, które jest obecnie przetwarzane lub w kolejce.