REPLIKOWANIE (Azure Cosmos DB)

DOTYCZY: NoSQL

Powtarza wartość ciągu określoną liczbę razy.

Składnia

REPLICATE(<str_expr>, <num_expr>)

Argumenty

str_expr
Jest wyrażeniem ciągu.

num_expr
Jest wyrażeniem liczbowym. Jeśli num_expr jest ujemna lub nieskończona, wynik jest niezdefiniowany.

Typy zwracane

Zwraca wyrażenie ciągu.

Uwagi

Maksymalna długość wyniku wynosi 10 000 znaków, tj. (długość(str_expr) * num_expr) <= 10 000. Ta funkcja systemowa nie będzie korzystać z indeksu.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak używać REPLICATE w zapytaniu.

SELECT REPLICATE("a", 3) AS replicate

Tutaj znajduje się zestaw wyników.

[{"replicate": "aaa"}]

Następne kroki