Udostępnij za pośrednictwem


extent_id()

Zwraca unikatowy identyfikator identyfikujący fragment danych ("zakres"), w którym znajduje się bieżący rekord.

Zastosowanie tej funkcji do danych obliczeniowych, które nie są dołączone do fragmentu danych, zwraca pusty identyfikator GUID (wszystkie zera).

Przestarzałe aliasy: extentid()

Składnia

extent_id()

Dowiedz się więcej o konwencjach składniowych.

Zwraca

Wartość typu guid identyfikującego fragment danych bieżącego rekordu lub pusty identyfikator GUID (wszystkie zera).

Przykład

W poniższym przykładzie pokazano, jak uzyskać listę wszystkich fragmentów danych, które mają rekordy od godziny temu z określoną wartością dla kolumny ActivityId. Pokazuje on, że niektóre operatory zapytań (tutaj, where operator, a projecttakże extend ) zachowują informacje o fragmentach danych hostujących rekord.

T
| where Timestamp > ago(1h)
| where ActivityId == 'dd0595d4-183e-494e-b88e-54c52fe90e5a'
| extend eid=extent_id()
| summarize by eid

Ta funkcja nie jest obsługiwana w usłudze Azure Monitor